KOTLE SÝKORA, s.r.o.
KOTLE SÝKORA - efektivní zdroje vytápění, topné systémy

Nabízíme tyto služby:

Tepelné čerpadlo

  • najdeme nejoptimálnější způsob vytápění a ohřevu TUV vašich firem a domácností
  • provedeme montáž
  • zajistíme spolehlivý chod
  • zajistíme záruční a pozáruční servis
  • prohlídky, konzultace, poradenství

Tepelná čerpadla vzduch-voda:

  • až 70% výkonu zdarma
  • ekologický provoz
  • výhodná sazba D56 pro celý dům
  • návratnost 4-6 let

Tepelná čerpadla vzduch-voda jsou určena pro vytápění rodinných domů, nebo menších průmyslových objektů. Výrobky jsou určeny pro připojení na nízkoteplotní topnou soustavu.

Tepelné čerpadlo dokáže využít nízkopotencionální teplotu venkovního prostředí. Ohřev nezajišťuje elektrická energie, ale teplota venkovního vzduchu. Elektřina slouží pouze k pohonu motoru kompresoru a ventilátoru čerpadla. Tepelné čerpadlo slouží k ohřevu topné vody jak pro radiátory tak i pro podlahové vytápění, kdy pro ohřev radiátorů musí být použita akumulační nádrž, která zabrání častému zapínání a vypínání jednotky.

Elektronická řídící jednotka se stará o automatický chod čerpadla, odmrazování vzdušné vlhkosti výparníku a o chod primárního okruhu čerpadla. Řídící jednotka spíná chod oběhového čerpadla, autorestart s pamětí nastavených parametrů a protizámrazový systém vodního výměníku tepla.

Tepelná čerpadla - principTepelná čerpadla pracují ve svém principu jako chladící zařízení, jehož hnacím prvkem je chladící kompresor poháněný elektromotorem. Zařízení odvádí ve venkovním výparníku teplo z prostředí s vyšší teplotou (z okolního vzduchu) do prostředí s nižší teplotou (chladivo). Teplo přijaté z okolního vzduchu se technologii tepelného čerpadla předá otopné vodě.

Technické údaje tepelných čerpadel:

Ceník tepelných čerpadel »