Kotle Sýkora s.r.o.
Rychlý kontakt
+420 608 955 223
Tepelné čerpadlo - levně topí

Ve snaze ušetřit na výdajích za energii využívá u nás stále více lidí tepelná čerpadla. Zájem roste také díky státní podpoře v rámci dotačních programů Zelená úsporám a Kotlíková dotace.


K přeměně dosavadního vytápění na tepelná čerpadla lidé přecházejí zejména od topení elektřinou, dřevem, uhlím nebo plynovým vytápěním.

Jak to funguje

Tepelné čerpadlo pracuje obdobně jako lednička. Zařízení odebírá teplo z okolí vytápěné stavby a převádí ho prostřednictvím stlačení par chladiva v kompresoru na vyšší teplotu, která je využitelná pro vytápění a ohřev vody. Jednoduchý princip, díky kterému pracuje tepelné čerpadlo efektivně a velmi levně. Čerpadlo pracuje jen s minimální spotřebou vstupní energie a nevyžaduje nijak dramatickou údržbu.

Topný faktor

Efektivitu tepelného čerpadla udává topný faktor - poměr mezi vyprodukovaným teplem a spotřebovanou energií. Platí, čím vyšší topný faktor, tím je provoz tepelného čerpadla levnější. Je ovšem nutné rozlišit reálný a teoretický faktor. Reálný bývá většinou nižší, někde mezi 2 – 3,5. Hodnota topného faktoru závisí na vstupní a výstupní teplotě, typu kompresoru a dalších okolnostech.

Tepelné čerpadlo vzduch-voda je nejoblíbenější

Nejoblíbenějším typem tepelného čerpadla je jednotka pracující na principu vzduch-voda, která využívá venkovního vzduchu k ohřevu vody v topném systému. Z porovnání vynaložených nákladů na provoz tepelného čerpadla vychází právě odběr tepla z venkovního vzduchu nejlépe. Vnější jednotka čerpadla může být venku, na zahradě, na terase.

Dalším typem je tepelné čerpadlo  země-voda, kde získáváme teplo ze země pomocí hlubinných vrtů, nebo zemního kolektoru a čerpadlo voda-voda kde dochází k odběru tepla ochlazením buď povrchové, nebo podzemní vody.

Moderní a ekologický zdroj vytápění

Tepelná čerpadla se řadí mezi alternativní zdroje energie, jsou moderními zdroji vytápění s nízkými provozními náklady a s minimálním negativním vlivem na životní prostředí. Tepelné čerpadlo spotřebovává asi jednu třetinu svého výkonu ve formě elektrické energie a zbývající dvě třetiny tvoří teplo, které je čerpáno ze vzduchu, země nebo vody.

Počáteční investici lze snížit dotací z programů zelená úsporám a kotlíkové dotace

Možnou nevýhodou může být větší pořizovací investice, která může podle zvoleného typu čerpadla snadno přesáhnout i několik set tisíc. Ovšem tato investice má díky cenám energií poměrně rychlou návratnost a také může být nyní snížena státní dotací z programu zelená úsporám.

Další články
Kotle Sýkora, s.r.o.
Efektivní zdroje vytápění, topné systémy
IČ: 287 38 691
DIČ: CZ28738691
Věšťany 77, 415 01 Modlany
+420 608 955 223
+420 607 014 320
+420 601 558 784
info@kotlesykora.cz