Kotle Sýkora s.r.o.
Rychlý kontakt
+420 608 955 223
Tepelná čerpadla LG Noumea

Tepelná čerpadla vzduch-voda u nás díky průměrné venkovní teplotě + 3°C v zimním období  mají pro provoz  ideální podmínky.


Po celý rok pracují efektivně a v okolí nenarušují teplotní rovnováhu, patří mezi nejúspornější zdroje vytápění  současnosti i budoucnosti. Tepelná čerpadla vzduch-voda jsou šetrná k životnímu prostředí. Díky nízkým provozním nákladům, jsou šetrné i k Vaší peněžence.

Tepelná čerpadla vzduch-voda LG Nouema jsou určená  pro rodinné domy, velké bytové domy i pro průmyslové objekty, jsou vhodné jak pro novostavby, tak pro rekonstrukce.

Tepelná čerpadla jsou určena pro připojení na nízkoteplotní topnou soustavu.

Slouží k ohřevu topné vody jak pro radiátory tak i pro podlahové vytápění.

Tepelná čerpadla LG Neuema nabízíme o výkonech od 6 do 52 kW. V případě potřeby vyššího výkonů je možné zapojení více tepelných čerpadel do kaskády.

Princip tepelných čerpadel

Tepelné čerpadlo LG Noumea s technologii SPLIT složené z venkovní a vnitřní jednotky  fungují na jednoduchém principu. Z okolního prostředí získává energii o nízké teplotě a její teplotu zvýší pro účely vytápění. Jde o nezámrzný systém. Topná voda nejde ven z domu.

Venkovní jednotka tepelného čerpadla nasává skrz ventilátor vzduch z venkovního prostředí, ten se dostává do kontaktu s chladivem (R410). Chladivo se odpaří ve výparníku a mění se na plyn.Tento plyn je veden do kompresoru.

Odpařené chladivo je v kompresor prudce stlačeno a tím se zahřeje na vysokou teplotu okolo 65° C.Toto zahřáté chladivo se přivede do kondenzátoru.  U tohoto procesu dochází k přehřátí vzduchu a následně předá ve výměníku svou teplotu do topné vody. V podlahovém topení nebo v radiátorech se voda ohřeje. Chladivo ztrácí teplotu a tím zpět  zkapalní (kondenzuje). Chladivo se  prudce se ochladí a vrací se zpět do výparníku a vše se opakuje.

Účinnost tepelných čerpadel se obvykle vyjadřuje topným faktorem tzv. COP . Jedná se o teoretický poměr mezi vyrobeným teplem a spotřebovanou elektrickou energií, při určité venkovní teplotě. Čím vyšší topný faktor je, tím je tepelné čerpadlo účinnější a tím jeho provoz levnější.

Invertorový systém tepelného čerpadla přizpůsobuje svůj výkon aktuálním požadavkům na teplo v domě, a to přizpůsobování parametrů kompresoru, ventilátoru a oběhových čerpadel. Tepelné čerpadlo nepracuje v systému vypnuto a zapnuto, čímž šetří kompresor, je vyšší účinnost tepelného čerpadla.

Tepelné čerpadlo může být vybaveno ekvitermní regulací, která stanoví teplotu topné vody podle venkovní teploty a nastavené požadované teploty v domě. To vše se děje automaticky s cílem minimálních nákladů a Vašeho komfortu. Připojením tepelného čerpadla k webu je možné ovládat všechny funkce vzdáleně z libovolného místa pomocí svého počítače, chytrého telefonu nebo tabletu.

Řídící systém umožňuje ovládání okruhu topení pro radiátory 35-55°C, okruhu podlahového topení 35°C, pro ohřev TUV je určen samostatný okru s regulací na maximální výkon.

Nainstalování tepelného čerpadla můžete získat i výhodnější tarif na odebíranou elektřinu (D56d – 22 hodin nízký, 2 hodiny vysoký, nižší sazba za kWh).

Zdarma nabízíme osobní konzultaci, kde Vám pomůžeme s výběrem nejvhodnějšího tepelného čerpadla  pro vaši nemovitost a následně vypracujeme cenovou nabídku.

V závislosti na místních podmínkách a potřebě tepla je pro každý konkrétní případě  vhodný jiný zdroj tepla.

Správnou volbou tepelného čerpadla a topného systému, které odpovídají typu vašeho bydlení, můžete maximalizovat své úspory na energiích.

Dále nabízíme kompletní služby na klíč. Provedeme montáž a spuštění tepelného čerpadla a následně i revizi a údržbu.

Zajišťujeme vyřízení dotací Nová zelená úsporám i Kotlíková dotace (na výměnu kotlů 1. nebo 2. emisní třídy). Podání žádosti, komunikaci s úřady, nafocení a zpracování podkladů.

Na tepelná čerpadla je poskytována podpora v rámci programu Nová Zelená Úsporám  až  75 000 Kč a v programu Kotlíkové dotace je finanční příspěvek až 127 500 Kč.

Naše společnost má požadované certifikáty splňující podmínky dotačních programů Nová zelená úsporáma Kotlíková dotace.

Profesní kvalifikace: Instalatér soustav s tepelnými čerpadly a mělkých geotermálních systémů (26-074-M).

Další články
Kotle Sýkora, s.r.o.
Efektivní zdroje vytápění, topné systémy
IČ: 287 38 691
DIČ: CZ28738691
Věšťany 77, 415 01 Modlany
+420 608 955 223
+420 607 014 320
+420 601 558 784
info@kotlesykora.cz