Kotle Sýkora s.r.o.
Rychlý kontakt
+420 608 955 223
Povinné kontroly kotlů na pevná paliva do konce roku 2016

Jestliže máte doma kotel na pevná paliva o příkonu 10 až 300 kW, jste povinni do 31.12.2016 zajistit první kotrolu technického stavu a provozu tohoto kotle.


Kontrolu může provádět pouze osoba, která byla proškolena výrobcem a je držitelem oprávnění k instalaci, provozu a údržbě. Po provedení kontroly obdržíte doklad, který od 1.1.2017 od Vás může vyžadovat obecní úřad. Nefunguje to tak, že by Vás obecní úřad kontroloval, obecní úřad Vás pouze vyzve a Vy doklad o kontrole předložíte na úřadě.

Proč je povinná kontrola kotle v roce 2016?

Podle zákona 201/2012 Sb. §17 odst. 1, písm. h) je každý majitel spalovacího zdroje na pevná paliva o jmenovitém příkonu 10 až 300kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu, povinen provádět jednou za dva roky kontrolu technického stavu a provozu tohoto zdroje. Podle §41 odst. 15 musí první kontrola proběhnout nejpozději do 31.12.2016.

Co se u kotlů kontroluje?

Hodnotí se jejich účinnost, emise, bezpečnost a celkový technický stav. Před kontrolou je potřeba mít provedenou revizi (ne pouze kontrolu nebo čištění) spalinových cest od kominíka.

Musí se zajistit kontrola kotle zakoupeného v roce 2016?

Ano, povinnost kontroly se týká i kotlů zakoupených v letošním roce.

Co se stane, když kontrolu nezajistíte?

Pokud na vyzvání obecního úřadu nepředložíte doklad o provedení této kontroly, hrozí Vám pokuta ve výši až 20.000 Kč.

Naše firma Vám nabízí tuto kontrolu u kotlů Pawlak, Opop a Benekov do 15.8.2016 za zvýhodněnou cenu 847,- Kč vč. 21% DPH. Po tomto datu za cenu 1.210,- Kč vč. 21% DPH.

Objednejte si proto kontrolu Vašeho kotle co nejdříve.

Další články
Kotle Sýkora, s.r.o.
Efektivní zdroje vytápění, topné systémy
IČ: 287 38 691
DIČ: CZ28738691
Věšťany 77, 415 01 Modlany
+420 608 955 223
+420 607 014 320
+420 601 558 784
info@kotlesykora.cz