Kotle Sýkora s.r.o.
Rychlý kontakt
+420 608 955 223
Nová zelená úsporám 2015

Program Ministerstva životního prostředí, podporuje energeticky úsporné rekonstrukce rodinných domů, bytových domů, výměnu nevyhovujících zdrojů na vytápění a využívání obnovitelných zdrojů energie. Je zaměřen jak na podporu budování s využitím obnovitelných zdrojů energie, tak na  investice do energetických úspor při rekonstrukcích i v novostavbách.


Výzvy programu byly spuštěny 1. dubna 2015, žádosti se přijímají od pátku 15. května 2015. Příjem bude ukončen 31. října 2015, nebo vyčerpáním finančních prostředků programu.

Kdo může žádat o dotaci

Oprávněnými žadateli a příjemci podpory jsou vlastníci nebo stavebníci rodinných domů a vlastníci bytových domů (fyzické osoby podnikající i nepodnikající, podnikatelské subjekty, městská družstva, společenství vlastníků jednotek atd.).

Zelená úsporám pro rodinné domy

Podpora se poskytuje ve třech oblastech ‐ snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů, výstavba rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností, efektivní využití zdrojů energie.

Dotace se týkají:

 • zateplení obvodových stěn, střechy a stropu
 • výměny oken či dveří
 • pořízení kotle na biomasu
 • pořízení tepelného čerpadla nebo plynového kondenzačního kotle
 • pořízení solárního systému na přípravu teplé vody
 • výstavbu rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností

Jak o dotaci žádat

Žádost o podporu podávají vlastníci či stavebníci RD (fyzické i právnické osoby). Podává se výhradně elektronicky – online formulář je dostupný na: www.novazelenausporam.cz.

Žádat je možné před samotným zahájením, v průběhu nebo po dokončení realizace úsporných opatření.

K podání žádosti je nutné doložit:

 • podepsaný formulář žádosti o podporu (vygenerovaný informačním systémem)
 • odborný posudek zpracovaný autorizovanou osobou (projektantem) a energetickým specialistou
 • krycí list technických parametrů s výkazem výměr potvrzený energetickým specialistou

Podrobné informace najdete na: http://www.novazelenausporam.cz/file/276/nzu_podminky2015_rd.pdf

Zelená úsporám pro bytové domy

Podpora se týká oblasti snižování energetické náročnosti stávajících bytových domů. Žádat mohou pouze vlastníci a spoluvlastníci bytových domů, jak fyzické, tak právnické osoby.

Dotace se týkají:

 • zateplení obvodových stěn a střešních konstrukcí, výplní otvorů atd.
 • pořízení tepelných čerpadel nebo plynových kondenzačních kotlů
 • pořízení kotlů na biomasu

Jak o dotaci žádat

Žádat mohou pouze vlastníci (spoluvlastníci) bytových domů na území hl. m. Prahy. Žádost se podává se výhradně elektronicky – online formulář je dostupný na: www.novazelenausporam.cz.

Žádat je možné před samotným zahájením, v průběhu nebo po dokončení realizace úsporných opatření.

K podání žádosti je nutné doložit:

 • podepsaný formulář žádosti o podporu
 • odborný posudek zpracovaný autorizovanou osobou (projektantem) a energetickým specialistou
 • krycí list technických parametrů s výkazem výměr potvrzený energetickým specialistou
 • v některých případech a v dalším průběhu realizace je třeba předložit ještě další dokumenty

Podrobné informace najdete na: http://www.novazelenausporam.cz/file/275/nzu_podminky2015_bd.pdf         

Další články
Kotle Sýkora, s.r.o.
Efektivní zdroje vytápění, topné systémy
IČ: 287 38 691
DIČ: CZ28738691
Věšťany 77, 415 01 Modlany
+420 608 955 223
+420 607 014 320
+420 601 558 784
info@kotlesykora.cz