Kotle Sýkora s.r.o.
Rychlý kontakt
+420 608 955 223
Dotace 2015

Firma Kotle Sýkora, s.r.o. pro Vás zařídí kompletní dokumentaci , která je potřebná pro podání žádosti NZÚ a Kotlíkové dotace. Zařídíme elektronické i fyzické podání žádosti.


Zajistíme odborné poradenství, energetický průkaz náročnosti budovy a následné podání všech potřebných dokumentů z realizace a pro vyplacení dotace.

Nová zelenám úsporám

V Nové zelené úsporám se věnujeme podporou v oblastí C a tou je efektivní využití energie.

Dotaci dostanete na výměnu neekologického zdroje tepla (spalující například uhlí, koks a uhelné brikety) za efektivní ekologicky šetrné zdroje (například automatický kotel na uhlí, tepelné čerpadlo, kotel na biomasu nebo plynový kondenzační kotel) a na napojení na topnou soustavu. Dále dostanete dotaci na výměnu elektrického vytápění za systém s tepelným čerpadlem, na instalaci solárních termických a fotovoltaických systému.

Podpora je dána fixní částkou dle typu pořízeného nového zdroje/systému a podoblasti a celková výše podpory na jednu žádost je omezena na maximálně 50% řádně doložených způsobilých výdajů.

Kotlíková dotace

Kotlíková dotace, ještě není v Ústeckém kraji vyhlášena. Předpokládaný termín zahájení je leden příštího roku.

Podpora je určena pouze pro rodinné domy převážně vytápěné kotlem na pevná paliva. Kotlíkovou dotaci mohou čerpat fyzické osoby na výměnu zdroje tepla, ale i na ostatní náklady související s uvedením nového kotle, tepelného čerpadla do provozu. Veškeré tepelné zdroje musí splňovat směrnici o Ekodesignu.

Výše podpory na jeden projekt u Kotlíkové dotace činí 70-75% (až 112.500,- Kč) ze způsobilých nákladů ve výši maximálně 150.000,- Kč. Vaše spoluúčast na výměnu zdroje tepla je tak pouhých 30-15% nákladů. Podpora na tepelné čerpadlo činí 80 – 85% (až 127.500,- Kč).

Pokud máte zájem o naše služby, kontaktujte nás na dotace@kotlesykora.cz nebo na telefonním čísle +420 608 955 223.

 

Další články
Kotle Sýkora, s.r.o.
Efektivní zdroje vytápění, topné systémy
IČ: 287 38 691
DIČ: CZ28738691
Věšťany 77, 415 01 Modlany
+420 608 955 223
+420 607 014 320
+420 601 558 784
info@kotlesykora.cz