Kotle Sýkora s.r.o.
Rychlý kontakt
+420 608 955 223
Často kladené dotazy

U tepelných čerpadel, která neregulují svůj výkon, ano.

U invertorových tepelných čerpadel je akumulační nádoba zbytečná.

Rozhodně ano. Zateplený dům je nesporně výhodou, ale čiste z matematického hlediska, s ohledem na vstupní investice a procento úspor, je paradoxně instalace tepelného čerpadla v nezatepleném domě výhodnější, než v domě zatepleném. Samozřejme s ohledem také na investice do zateplení.

Každopádně. Zateplení domu je výhodou, ale ne podmínkou.

Jednoduchá otázka, na kterou není jednoducá a jednoznačná odpověď.

Použití toho kterého typu tepelného čerpadla se řídí několika faktory. Například klimatickým pásmem, dispozičními možnostmi apod. Tepelné řerpadlo vzduch-voda má vyšší topná faktor v tepleších dnech, kterých v poslední době u nás přibývá. V chladnějších klimatických pásmech je vhodnější použít tepelné čerpadlo země-voda. Ušetříte zhruba 30% na elektřině, ale je třeba disponovat pozemkem pro instalaci plošného kolektoru.

Vždy je vhodné konzultovat svoje možnosti s odborníky, kteří majé zkušenosti v oboru a mohou vám spočítat výhodnost použitého tepelného čerpadla s ohledem na všechny důležité faktory.

Výrobci tepelných čerpadel udávají nominální hodnoty akustického výkonu (Lw) nebo akustického tlaku (Lp), a to Lw = 53 dB resp. Lp = 25 dB v deseti metrech.

V žádném případě není vhodné instalovat vnější jednotky v blízkosti oken obytných místností, příliš blízko stěn či na střechu, kdy by docházelo k přenosu vibrací.

Obecně - pokud jsou veškeré komponenty tepelného čerpadla správně instalovány, nebudou obtěžovat hlukem ani vás ani vaše okolí.

Je třeba vzít v úvahu vytápěný objem domu a jeho teplnou ztrátu.

Tepelná ztráta objektu však není konstantní, ale mění se v závislosti na venkovní teplotě. Pro jednoduchost - pro udržení požadované teploty v domě je třeba energie, která odpovídá rozdílu teploty venkovní a vnitřní, a to v závislosti na na možnostech objektu si teplotu udržet.

Je snazší nechat tyto výpočty a doporučení na zkušených profesionálech.

Na tepelná čerpadla se nevztahuje legislativní povinnost pravidlených kontrol, jako je tomu například u plynových kotlů, u kterých hrozí v případě poruchy otrava oxidem uhelnatým.

Ovšem je třeba brát v úvahu, že tepelné čerpadlo je zařízení obsahující elektrické spoje, kabely a pohyblivé části, které je třeba udržovat v dobré kondici stejně jako u jakéhokoli jiného zařízení. Když se o něj budeme dobře starat, odvděčí se nám dlouhou životností a účinností.

Navíc někteří výrobci podmiňují délku záruční doby pravidelnou roční kontrolou.

Tedy ... pravidelný servis není legislativně vyžadován, ale doporučen.

Tepelné čerpadlo SPLIT je složeno ze dvou dílů.

Výparníku, což je jendotka umístěná vně objektu. Díky ultratichým ventilátorům, které mají lopatky ve tvaru sovích křídel a možnosti regulace otáček, dosahuje výparník velmi nízké hlučnosti při své činnosti.

Vnitřní jednotka tepelného čerpadla, tj. řídící jednotka, kompresor atd. je umístěna uvnitř objektu mimo klimatické vlivy, což výrazně zvyšuje životnost jednotky.

Na první pohled je problematika ohřevu TUV a vody pro topný systém zdánlivě totožná. Ovšem jsou to dva různé problémy s rozdílnými požadavky.

Požadavek na teplotu teplé vody je 55 - 60 stupňů celsia. To je sice z čistě technologického hlediska možné, ovšem pak je otázkou reálný topný faktor a sezónní topný faktor.

Jistým řešením by byla úprava požadavku na výstupní teplotu TUV na 40 ºC. Ovšem zde hrozí hygienická rizika. Například legionela se množí při optimální teplotě 25 - 45 ºC.

Požadavek na přípravu TUV při projektování topného systému konzultujte s odborníky.

Na rozdíl od tradičních zdrojů tepla, dosahuje tepelné čerpadlo na výstupu jen 55 - 65 ºC.

Řešením je bivalentní (hybridní) provoz, kdy je využit stávající systém jako záložní zdroj.

Odpověď je tedy ... rozhodně ano.

Samozřejmě. Jde o komplexní zařízení a stejně jako u jakéhokoli jiného je možné nesprávně posoudit potřeby a požadavky na provoz a tedy zvolit nevhodný produkt.

Máte možnost nastudovat technologie tepelných čerpadel, nastudovat katalogy a technickou dokumentaci všech výrobců, prokousat se všemi tabulkami a výpočty a vybrat si vhodný produkt sám. Ovšem s tím, že si pak musíte poradit i s vlastní instalací a údržbou.

Vždy je vhodnější nechat vše na odborné firmě, která provede výběr vhodného tepleného čerpadla, zajistí instalaci a servis. V neposlení řadě je firma provádějící instalaci certifikována výrobcem, což bývá podmínkou pro poskytnutí záruk.

Návratnost investice do tepelného čerpadla nelze stanovit paušálně bez ohledu na výchozí bod, tedy stávající topný systém.

Vždy je třeba srovnávat náklady na vytápění s ohledem na jiné zdroje tepla, pokud hovoříme o novostavbě a na stávající zůsob vytápění pokud hovoříme o rekonstrukci topného systému či celého domu.

  • topíme čistě elektrickým proudem (přímotopy apod.)?
  • topíme plynem?
  • topíme tuhými palivy?
  • jak se bude vyvíjet cena jendotlivých komodit

Například, pokud topíme tuhými palivy, může naše úspora dosáhnout až 80 %. Pokud získáme dotaci na výměnu zdroje tepla, bude návratnost investice citelne rychlejší.

Je třeba brát v úvahu také zvolené tepelné čerpadlo ... výkon, životnost, poskytovaný servis atd.

Obratťe se na odborníky, kteří spočítají předpokládanou návratnost investice s ohledem na všechny relevantní faktory za vás.

Kotle Sýkora, s.r.o.
Efektivní zdroje vytápění, topné systémy
IČ: 287 38 691
DIČ: CZ28738691
Věšťany 77, 415 01 Modlany
+420 608 955 223
+420 607 014 320
+420 601 558 784
info@kotlesykora.cz