• darkblurbg
  KOTLE SÝKORA, s.r.o.
  ... kotle šetrné k životnímu prostředí
  i k Vaší peněžence
 • slidebg1
  Nové trendy vytápění budov ...
  Ekologicky, ekonomicky ... a s komfortem
 • darkblurbg
  Kotle Sýkora, s.r.o.
  Prodej, instalace, servis ...
  ... pravidelná údržba

Vytápění budov, automatické kotle - Kotle Sýkora, s.r.o.

V případě, že vlastníte rodinný dům, je jedním z nejdůležitějších rozhodnutí volba správného vytápění. To Vám ušetří nemalé částky, které jinak musíte do tepla investovat. Při rozhodování o druhu vytápění je důležité pečlivě zvážit všechny nabízené varianty. Na našem trhu jsou dostupné například automatické kotle na pevná paliva, elektrokotle, tepelná čerpadla nebo solární ohřev.

Nepřehlédněte

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM STARTUJE

Státní fond životního prostředí ČR bude přijímat žádosti do programu Nová zelená úsporám od čtvrtka 22.10.2015.

Výzva není omezena lhůtou pro podání žádosti o dotaci, ale dobou trvání programu Nová zelená úsporám, tedy datem 31. 12. 2021, je možné zažádat o dotaci před, v průběhu i po dokončení realizace podporovaných opatření.

Žádosti, pro které nebudou v době jejich podání aktuálně volné finanční prostředky, budou zařazeny do zásobníku žádostí, ze kterého budou postupně přesouvány do řádné administrace, tak jak budou postupovat výnosy z prodeje emisních povolenek. MŽP bude průběžně informovat veřejnost o dostupných prostředcích a stavu programu.

Výše dotace až 50 % z celkových způsobilých výdajů, max. výše podpory 5 mil. Kč.

Možnost kombinace programu Nová zelená úsporám a tzv. kotlíkových dotací podporovaných v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Rychlá administrace - 3 týdny na schválení žádosti, 3 týdny na kontrolu dokumentace a výpočet výše dotace, 3 týdny na vyplacení dotace.

Méně papírování - méně povinných dokladů a ověřených kopií.

Kotlíková dotace 2015 »

Ministerstvo životního prostředí otevřelo 15.7.2015 novou kotlíkovou dotaci, zveřejnilo podmínky pro její získání a vyhlásilo výzvy pro kraje. Více »

Nabídka práce

Přijmeme:

 • instalatéra - topenáře
 • elektrikáře - slaboproud

Tepelná čerpadla jsou zapsána do dotačního programu

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM

Trubicový solární kolektor

Automatické kotle
na pevná paliva

Kotel, který si vyberete, Vám bude sloužit celou řadu let, a proto je dobré vybrat si ten správný automatický kotel na pevná paliva.


Více o atuomatických kotlech

Tepelná
čerpadla

Tepelné čerpadlo dokáže využít nízkopotencionální teplotu venkovního prostředí.Ohřev nezajišťuje elektrická energie, ale teplota venkovního vzduchu.

Více o tepelných čerpadlech

Solární
kolektory

Solární kolektory jsou určeny pro přeměnu slunečního záření na využitelnou energii pro ohřev teplé užitkové vody, ohřev vody v bazénu nebo jako pomocný zdroj tepla v topném systému.

Více o solárních kolektorech

Mohlo by vás zajímat , nepřehlédněte

Dotace NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM

Kotle na pevná paliva

Kotle na pevná paliva

Kotel, který si vyberete, Vám bude sloužit celou řadu let, a proto je dobré vybrat si ten správný automatický kotel na pevná paliva. Důležité parametry jsou účinnost, materiál, ze kterého je kotel vyroben, jeho konstrukce a v neposlední řadě komfort obsluhy.

V úvahu při výběru automatického kotle je třeba vzít:

 • jaký druh paliva dokáže spalovat
 • jaké má být množství tepelného výkonu
 • velikost zásobníku paliva
 • aby měl kotel bezpečný odvod zplodin
 • bezpečný a hospodárný provoz
 • nároky na údržbu a obsluhu
Tepelná čerpadla

Tepelná čerpadla

Tepelné čerpadlo odebírá teplo z okolního prostředí a tuto energii využívá k vytápění domu. Touto technologií lze získávat teplo z takových zdrojů, jejichž teplota je nižší než teplota v zimě. Využití tepelného čerpadla je velmi výhodné zejména pro nízkoenergetický dům. Vzhledem k tomu, že pro provoz čerpadla je nutné určité množství elektrické energie, nebylo by vytápění tepelným čerpadlem výhodné u domů s příliš velkými tepelnými ztrátami.

Jednotlivé typy tepelných čerpadel a jejich systémy obnášejí nejen různé ceny za vlastní zařízení, ale také různé nároky na stavební úpravy. Všechny typy tepelných čerpadel mají své klady i zápory a výběr závisí na mnoha faktorech. Je proto třeba zvážit všechny okolnosti a možnosti dané lokality a jejích hydrogeologických podmínek.

Druhy tepelných čerpadel

Teplo obsažené v zemi se využívá nepřímo. V zemi je uloženo potrubí, ve kterém proudí nemrznoucí kapalina, která se prouděním v zemi ohřívá geotermálním teplem. Poté zamíří do výměníku tepelného čerpadla, kde se toto teplo odebere a ochlazená směs se vrátí zpět do potrubí v zemi k opětovnému zahřátí. Tento proces cirkulace se neustále opakuje.

Výhodou je stálý výkon tepelného čerpadla a nevýhodou počáteční náklady, které se zvýší o cenu zemních prací.

Teplo obsažené ve vzduchu se využívá přímo. Venku je umístěn výparník tepelného čerpadla, který nasává venkovní vzduch, ze kterého je následně odebráno teplo a vzduch zbavený tepla se opět vypustí do venkovního prostoru. Vnitřní těleso, umístěné v objektu zajistí výrobu TUV a topné vody.

Výhodou je snadná instalace tepelného čerpadla a nízké pořizovací náklady a nevýhodou je závislost na teplotě okolního vzduchu.

Zdrojem pro tento systém je podzemní, spodní či povrchová voda. Většinou je takovým zdrojem studna, ze které je voda čerpána do výměníku tepelného čerpadla. V něm se z vody odebere část tepla a ochlazená je následně zpět vrácena do druhé vsakovací studny.

Výhodou jsou nízké pořizovací náklady a vysoký topný faktor tepelného čerpadla. Za nevýhodu je považována závislost na množství podzemní vody a možnost vyčerpání studny. Z těchto důvodů je jen málo vhodných lokalit a moc se nevyužívá.

Solární kolektory

Solární kolektory

Solární ohřev vody využívá energii slunce k ohřevu teplé užitkové vody. Je to kompaktní solární systém, jehož předností je snadná montáž i demontáž. Navíc solární ohřev neprodukuje žádné škodlivé látky, jako je tomu u fosilních paliv a je tak šetrný k životnímu prostředí.

Solární ohřev najde své uplatnění:

 • přitápění
 • ohřev teplé užitkové vody (TUV)
 • ohřev bazénu

Produkty - služby - profesionalita

 1. Výhradní zastoupení pro Českou republiku na automatické kotle na tuhá paliva PAWLAK.
 2. Výhradní zastoupení pro Českou republiku na automatické regulátory firmy ProND k automatickým kotlům.
 3. Servis 24/7
 4. Pomoc se získáním dotace
 5. Možnost předvedení kotle a tepelného čerpadla v provozu v sídle firmy Věšťany okr. Teplice
 6. Pomoc při výběru zdroje tepla vhodného pro vaši stavbu

Články, zajímavosti, důležité informace

Vše, co potřebujete vědět

Akční nabídky

Poslední články a zajímavosti


(Zobrazit všechny)

Buďte v kontaktu


Kotle Sýkora, s.r.o.

Nové trendy vytápění budov ...
Ekologicky, ekonomicky ... a s komfortem